Media o nas 2007/2008

Wspólny projekt „Brygady Konarskiego“   -   Kurier Wileński 19 czerwca 2008 r.

Od marca 2008 r. trwa współpraca naszej szkoły z Liceum Ogólnokształcącym im. Szymona Konarskiego w Sejnach. Pretekstem do spotkania było imię Szymona Konarskiego, którego 200 rocznicę urodzin uroczyście obchodziliśmy 7 marca b.r. w murach naszej szkoły.

 

Wiosną malowane” 30-lecie „Świtezianki   -   Kurier Wileński 15 kwietnia 2008 r.

Tańcząc i śpiewając młodzi artyści odkryli widzom na nowo świat tradycji.

 

Jubileuszowa „Świtezianka" przed wielką galą i festywalowym występem    Kurier Wileński 4 kwietnia 2008 r.

Pamiętamy ten czas, gdy powstawał uczniowski zespół w Wileńskiej Szkole Średniej nr 29, dziś z imieniem Sz. Konarskiego. Było to wydarzenie, gdyż przed trzydziestu laty jeszcze nie było tak wiele dziecięcych polskich zespołów. Wielka gala zespołu z okazji 30.lecia odbędzie już 11 kwietnia.

 

Sobotnia szkółka pomaga dojrzeć przyszłym pierwszakom   -   Kurier Wileński 3 kwietnia 2008 r

Siedmiolatek zostaje uczniem. Pierwsze dni w szkole są bardzo ważne, gdyż od nich może zależeć, czy dziecko polubi szkołę.

 

Polscy wileńscy przewodnicy szlakiem Szymona Konarskiego   -   Magazyn Wileński Marzec 2008 r.

Celem uczczenia 200. rocznicy urodzin Szymona Konarskiego, głębszego poznania jego życia i konspiracyjnej działalności, polscy wileńscy przewodnicy zrzeszeni w swym klubie bazującym się w Domu Kultury Polskiej, w lutym br. podjęli wyprawę po Litwie i Polsce (Pojezierzu Augustowskim). Na Litwie pod Olitą zwiedzili zespół dworski w Dobkiszkach, gdzie się urodził Szymon Konarski.

 

"W 200-lecie urodzin Szymona Konarskiego - konferencja w szkole, której jest patronem"   -   Kurier Wileński 13 marca 2008 r.

„Lata przeminą, pamięć twa nie zginie, Wdzięczny lud zachowa w sercu swym. Każdy od dziecka niechaj Cię podziwia Twą męczeńską śmierć, bohaterski czyn...” - ten fragment hymnu szkolnego trafnie wyraził ideę przewodnią imprezy, która odbyła się 7 marca w szkole im. Szymona Konarskiego.

 

"W 200 rocznicę urodzin Szymona Konarskiego - Śpiewak z więziennego okna celi Bazylianów"   -   Rota 6-12 marca 2008 r.

  „Budzi się w nocy z krzykiem. Jest to krzyk ofiary i prześladowcy. Są już połączeni na zawsze jakimś nierozerwalnym węzłem, zaplątanym w świadomości ich obu. Węzeł ten istnieć będzie przez lata, choć jeden z nich już stanie się prochem ziemi, a drugi, do końca, zanim i on nie przemieni się w proch, będzie słyszeć ten krzyk”. (Bogdan Ostromęcki)

 

Nasz język   -   Rota 6-12 marca 2008 r.

Każde młode pokolenie tworzy swój specyficzny język. Zdradza on przeważnie nastroje i bolączki młodzieży, często jest wyrazem sprzeciwu wobec świata dorosłych lub chęcią wyróżnienia się. Oto mini słowniczek najpopularniejszych słów, używanych przez dzisiejszą wileńską młodzież.

 

"W 200 rocznicę urodzin Szymona Konarskiego" - Magazyn Wileński Luty 2008 r.

Urodził się 5 marca 1808 w dworku w Dobkiszkach na Litwie. Był legendarnym działaczem rewolucyjnym, uczestnikiem Powstania Listopadowego. Na emigracji związał się z opcją polityczną reprezentowaną przez Joachima Lelewela. W 1833 uczestniczył w słynnej wyprawie Józefa Zaliwskiego. Był aktywnym działaczem Młodej Polski. Wraz z Janem Czyńskim redagował pismo pt. „Północ”. Współorganizował Stowarzyszenie Ludu Polskiego.

 

"Poezja na chwałę Stwórcy"  -  Gazeta katolicka Spotkania Stycz 2008 r

          Od lat Wileńska Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego otwiera swe podwoje Konkursowi Poezji Religijnej, który co roku organizuje katechetka s. Marianna Ogonowska. Na tegoroczny konkurs, przybyło 73 uczestników

 

"200 rocznica urodzin Szymona Konarskiego"   -   Kurier Wileński 17 stycznia 2008 r.           

5 marca b.r. mija 200 rocznica z dnia urodzin Szymona Konarskiego, 27 lutego 2009 r. – 170 rocznica z dnia stracenia bohatera narodowego, w tym roku bieżącym mija 15 lat od dnia nadania szkole średniej Nr 29 imienia patrona – Szymona Konarskiego.

 

"Otwórzmy serca"   -   Kurier Wileński 27 grudnia 2007 r.

Święta Bożego Narodzenia to radosny okres, kiedy przychodzi na świat Jezus. Te święta są uważane za najbardziej rodzinne, to czas, kiedy możemy zasiąść przy wspólnym stole. Wielokroć nie dostrzegamy, że wokół nas jest wielu ludzi samotnych, bez prawdziwych rodzin.

 

"Podróż na dawne południowo-wschodnie kresy Rzeczypospolitej"  -    Kurier Wileński 6 grudnia 2007 r.

            Zachodnia Ukraina to miejsce, w którym począwszy od XIV wieku aż po II wojnę światową, wydarzyło się wiele ważnych dla narodu polskiego zdarzeń. Dla nas Polaków, zamieszkujących Wileńszczyznę, historia kresów południowo – wschodnich jest raczej nieznana, chociaż do niedawna stanowiliśmy jedno państwo. To właśnie o nas Marszałek powiedział „Polska to obwarzanek: Kresy urodzajne, centrum - nic.”

 

"Litwa daleka i bliska"   -   Kurier Galicyjski (Ukraina) 19 listopada 2007 r.

            Niestety, obecnie kontakty z Polakami z Litwy, z Wilna są dość rzadkie. Do Lwowa nie przyjeżdżają zespoły artystyczne, nie przyjeżdżają także uczniowie szkól polskich. Tym bardziej, było bardzo miło podczas ferii jesiennych gościć we Lwowie grupę nauczycieli i uczniów z polskiej szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

 

"Kad mokytis vaikams būtų patrauklu" - www.bernardinai.lt 2007 spalio 16

Pernai vasarą septynių Vilniaus mokyklų pedagogų komandos, pakviestos Mokyklų tobulinimo centro ir miesto savivaldybės, pradėjo kurti specialias programas, kurios galėtų būti patrauklios vaikams, nebenorintiems lankyti mokyklos. Pasak sociologų, pamokų nelankymo problema dėl daugelio priežasčių išlieka aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje šalių